Pharmakon drivs med milömärkt el

Pharmakon AB

Sajtkarta | 2018-02-23 | Language: Switch to English
 
 

Historien om Pharmakon AB

1974
Samarbete mellan Lars Wilöf och Gunnar Jegrelius inleds och utmynnar i att Pharmakon bildas med devisen ”bättre produkter i samklang med naturen”. Vilket i praktiken betyder produkter med maximal effekt och skonsamhet mot människa och natur.

1975
Produkter börjar tillverkas och säljas på recept utvecklade av Gunnar Jegrelius. Produkterna tillverkas hos Glykocid i Vadstena. Levereras till Iggesunds Bruk, Ströms Bruk och Ortviken första året.

1976
Lanseras det första vattenbaserade avfettningsmedlet P62 FL och leverans av produkter till Iggesunds bruk, Ströms bruk och Ortvikens pappersbruk inleds.

1979
Verksamheten flyttas till Ovansjö i Njurunda.

1985
Skumdämparen Formula 116 levereras till Iggesunds Bruk. Produkten ersätter en tidigare lösningsmedelsbaserad produkt för avluftning av bestrykningssmetar. Tidigare produkt har orsakat hälsoproblem för personalen. Dessutom sparar Iggesunds Bruk 850 000:- per år på produktbytet.

1994
Birger Wilöf börjar i företaget efter avslutade studier i Linköping. Birger börjar genast att arbeta med utvecklingen av det som senare skulle bli PharmaDos. Dessutom datoriserar han alla rutiner i företaget.

1995
Pharmakon flyttar till Täby.

1996
PharmaDos provas i driften och gör succé. Dyrbar nedklassning av sedelpapper på grund av färgfel upphör helt och Tumba bruk köper senare hela 4 pumpar och doserar som mest 3 färger samtidigt.

1997
En helt ny generation rengöringsmedel lanseras som är koncentrerade, användarvänliga och snabbt biologiskt nedbrytbara. Första leveransen av dessa produkter går till Husum och Ortviken. Den nya generationen rengöringsmedel tillverkas nu efter ett nytt kvalitetsäkrings system med full spårbarhet. Startar utvecklingen av PharmaDos II

1999
Flyttas tillverkningen till Skebobruk. Förstärks personalen med Kalevi Myllymäki som kommer från SCA i Järfälla. Kalevi får ansvar för försäljning och service för norra Sverige och Finland. Ett nytt MPS baserat administrativsystem införs. Pharmakon flyttar till egen kontorsfastighet i Arninge, Täby. Provkörs PharmaDos II i driften hos Holmen i Hallstavik, PM 11

2000
Lanseras ytterligare fyra nya produkter med ännu bättre miljödata och högre effekt. Levereras ett komplett automatiskt färgdoseringssystem med 4 st PharmaDos Micra II till den nya PM 11 Holmens Bruk Hallstavik

2001
Inleds tester hos STFI med en ny ytaktiv produkt som trots sin ogiftighet visar sig var effektivare än brom. Förstärks personalen med Gunilla Linderoth som ansvarar för bokföring och redovisning.

2002
Förstärks personalen med Hans Davidsson som ansvarar för logistik och kontor. Inleds samarbetet med forskaren Dr. Matti Tolonen som resulterar i att Pharmakon säljer Tolonens hälsoprodukter i Sverige.

2004
Pharmakon fyller 30 år. Ett nytt program för påläggare av kemikalier samt kemikaliehantering på ett smidigare sätt presenteras. Leverans till kund påbörjas.

2005
4 nya produkter lanseras med ännu bättre effekt och miljödata.

2006
Presenteras ett heltäckande program Biocider och startar tillverkning och leverans till kund.

2007
Testas nya produkter för filt och vira tvätt med mycket gott resultat bl.a Kontex LMG3. Ett helt nytt sortiment skumdämpare presenteras och leverans till kund påbörjas. Startas PH Consulting för att kunna erbjuda kunder specialkompetens på konsultbasis inom papper och massa.


  www.pharmakon.se