Pharmakon drivs med milömärkt el

Pharmakon AB

Sajtkarta | 2018-02-23 | Language: Switch to English
 
 

Hjälpmedel för massakokning

Phex
I takt med att virkespriser ökar och massabruken strävar efter att öka produktivitet och effektivitet
har intresset för hjälpkemikalier för massakokning ökat. Hjälpkemikalier för massakokning kan definieras som kemikalier som tillsätts för att höja hastigheten eller graden av delignifiering eller för att förbättra fiberkvalitet och utbyte. I fallet med PHEX förbättras likformigheten vid kokningen genom att underlätta masstransporten av både reagenser och biprodukter. Denna förbättring medför betydande ekonomiska vinster i form av förbättrat utbyte, minskat Kappa, minskat behov av alkali och minskad belastning på kemikalieåtervinningen.

För mer information om våra produkter och referenser - kontakta oss!
Klicka här för kontaktinformation!

<< tillbaka

  www.pharmakon.se