Pharmakon drivs med milömärkt el

Pharmakon AB

Sajtkarta | 2018-02-23 | Language: Switch to English
 
 

Rengöring av filtar & virorFiltex 100
FILTEX 100 är ett surt, miljöanpassat rengörings- och konditioneringsmedel för syntetiska filtar och yllefiltar inom pappersindustrin. Filtex 100 är baserad på tensider som är tillverkade av förnyelsebara råvaror och som är snabbt biologiskt nedbrytbara (enl OECD:s normer). Produkten är maximalt koncentrerad för att minska behovet av emballage samt utrymme vid transporter och lagring. Detta ger en ekonomisk och rationell hantering.Kontex 100
Kontex 100 är ett utpräglat neutralt lågskummande rengöringskoncentrat och konditioneringsmedel för syntetiska filtar och yllefiltar inom pappersindustrin. Kontex 100 används för att motverka nedsmutsning av filtar och viror. Kontex 100 håller filten porös och smidig under längre tid. Bitumen, harts, kaolin, kalk, lim och titandioxid förhindras att fastna i filten - därigenom erhålls bättre avvattning,
lägre ångförbrukning och längre gångtider.Kontex LMG
Kontex LMG är ett utpräglat lågskummande, svagt alkaliskt rengöringskoncentrat och
konditioneringsmedel för syntetiska filtar och yllefiltar inom pappersindustrin. Kontex LMG används för att motverka nedsmutsning av filtar och viror. Kontex LMG håller filten porös och smidig under längre tid. Bitumen, harts, kaolin, kalk, lim och titandioxid förhindras att fastna i filten - därigenom erhålls bättre avvattning, lägre ångförbrukning och längre gångtider.Stickex Spec
STICKEX är speciellt utvecklad för att lösa upp och ta bort limrester, sk stickies, från filtar och viror. Stickies är vanligt förekommande i returpappersmassor.Wirex 100
Wirex 100 är ett miljöanpassat, högalkaliskt, koncentrerat och effektivt filt- och viratvättmedel för pappers- och massaindustrin.Wirex Konc 101
Wirex Konc 101 är ett tensid- och komplexbildarkoncentrat som är avsett att användas tillsammans med lut för rengöring av viror och filtar. Wirex Konc 101 effektiva sammansättning och höga aktivhalt ger en produkt som reducerar behovet av emballagematerial och utrymme vid transporter och lagring. Detta ger en ekonomisk, förenklad och rationell hantering. Den höga aktivhalten möjliggör också en låg
dosering vilket ger en låg användningskostnad.

För mer information om våra produkter och referenser - kontakta oss!
Klicka här för kontaktinformation!

<< tillbaka

  www.pharmakon.se