Pharmakon drivs med milömärkt el

Pharmakon AB

Sajtkarta | 2018-02-23 | Language: Switch to English
 
 

SystemrengöringSystemex 100
Systemex 100 är ett miljöanpassat, högalkaliskt, lågskummande, koncentrerat och effektivt
systemrengöringsmedel avsett för rengöring av rör och tanksystem inom pappers- och massaindustrin.Systemex Konc 101
Systemex Konc 101 är ett miljöanpassat, lågskummande, koncentrerat och effektivt
systemrengöringskoncentrat avsett att användas tillsammans med lut vid rengöring av rör och tanksystem inom pappers- och massaindustrin. Systemex Konc 101 är baserad på tensider som är tillverkade av förnyelsebara råvaror och som är lätt biologiskt nedbrytbara (enl OECD:s normer). Produkten är maximalt koncentrerad för att minska behovet av emballage samt utrymme vid transporter och lagring. Detta ger en ekonomisk och rationell hantering.Tankex
TANKEX är ett högalkaliskt, rengörings- och desinfektionsmedel. Tankex löser effektivt upp sot, olja, fett, hartser, fiberrester och biofilmer samtidigt som den är effektiv mot ett brett spektrum av både mikroorganismer.Tankex L
Tankex L är ett högalkaliskt skumrengörings- och desinfektionsmedel. Tankex L löser effektivt upp sot, olja, fett och biofilmer samtidigt som den är effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer. Tankex L är mycket lämpligt att användas som ett desinficerande skumrengöringsmedel inom
livsmedelsindustrin.

För mer information om våra produkter och referenser - kontakta oss!
Klicka här för kontaktinformation!

<< tillbaka

  www.pharmakon.se