Pharmakon drivs med milömärkt el

Pharmakon AB

Sajtkarta | 2018-02-23 | Language: Switch to English
 
 

Biocider och konserveringsmedelMicrobex
Microbex är ett högeffektivt konserveringsmedel. Den aktiva substansen är 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (BNPD). Microbex är stabil ner till -10 C. Microbex är verksam mellan pH 4 - 8. Beträffande godkännanden se sidan 3. Microbex är biologiskt nedbrytbar enl OECD normen 301 D. Microbex finns från 22 november 1995 med på SIS positivlista för användning vid framställning av finpapper (svanmärkning).Microbex 300
Microbex 300 är ett effektivt konserveringsmedel. Den aktiva substansen är bensylakoholmono(poly)hemiformal. Microbex 300 är verksam mot ett brett spektrum av mikroorganismer och stabil inom ett stort pH intervall (pH 3 - 12). Microbex 300 innehåller inga fenoler eller aminer. Produkten har en låg viskositet som gör den lätt att pumpa och hantera. Microbex 300 har en relativt låg toxicitet då den ej innehåller några organiska metallföreningar. Den är dessutom lätt biologiskt nedbrytbar så den orsakar ej några problem för reningsverk vid tillräcklig utspädning (konc. max 500 mg/l). Beträffande godkännanden se sidan 3.Microbex 400
Microbex 400 är ett högeffektivt tensidkombination med bakteriostatiska egenskaper. Vid dosering av Microbex 400 erhålls en kontinuerlig systemrengöring, varvid filtar och viror försmutsas lindrigare samtidigt som bildning av biofilmer förhindras.Microbex X
Microbex X är ett högeffektivt slembekämpningsmedel. Den aktiva substansen är 5,5-dimethylhydantoin. Microbex X doseras tillsammans med natriumhypoklorit och fungerar då som ett stabiliseringsmedel för halogenerna. Microbex X reducerar kraftigt mängden aktiv halogen som behövs för slembekämpning och erbjuder förutom mycket god ekonomi också minimal påverkan på andra mäldtillsatser. Microbex X är verksam inom ett brett pH intervall (4 – 8.5). Microbex X är biologiskt nedbrytbar enligt OECD normen 302 A. Micobex X är godkänd för användning vid tillverkning av livsmedelsemballage enligt BfR XXXVI och 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180, 21 CFR 176.210 21 CFR 177.1600, 21 CFR 177.2800

För mer information om våra produkter och referenser - kontakta oss!
Klicka här för kontaktinformation!

<< tillbaka

  www.pharmakon.se